Cập nhật tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl

Ngày đăng: 03/05/2021 04:59 Sáng

Cập nhật tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl tháng 5 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1, Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Shapphire và Block Topaz.

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Shapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Shapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Shapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Shapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby

Hình ảnh tổng thể Block Ruby

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Ruby và Block Opal


Tin tức liên quan
0902363105