Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 3 – 2021

Ngày đăng: 01/04/2021 05:27 Sáng

Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 3 – 2021 Tủ bếp đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân, Thiết bị WC đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân, Tiếp tục thi công hoàn thiện hồ bơi

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block A1

Hình ảnh tổng thể Block A1

Hình ảnh tổng thể Block A2

Hình ảnh tổng thể Block A2

Hình ảnh tổng thể Block B và Block C

Hình ảnh tổng thể Block B và Block C

Tủ bếp đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Tủ bếp đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Thiết bị WC đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Thiết bị WC đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Căn hộ đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Căn hộ đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Tiếp tục thi công hoàn thiện hồ bơi

Tiếp tục thi công hoàn thiện hồ bơi

Tiếp tục thi công khu vực cảnh quan

Tiếp tục thi công khu vực cảnh quan

Hệ thống bãi giữ xe đã hoàn thiện

Hệ thống bãi giữ xe đã hoàn thiện

Tiếp tục thi công tường rào bao quanh dự án

Tiếp tục thi công tường rào bao quanh dự án


Tin tức liên quan
0902363105