Tiến độ Lavita Charm

Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 3 – 2021

Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 3 – 2021

01/04/2021 05:27 Sáng

Tiến độ căn hộ Lavita Charm tháng 3 – 2021 Tủ bếp đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân, Thiết bị WC đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư...

0902363105