Tiến độ Lavita Thuận An

Tiến độ xây dựng Lavita Thuận An đến tháng 4

Tiến độ xây dựng Lavita Thuận An đến tháng 4

06/05/2021 04:58 Sáng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ LAVITA THUẬN AN: Hiện Block C,D đã xây dựng tới tầng 2 Block A,B đang làm móng

0902363105