Tiến độ Vũng Tàu Pearl

Hình ảnh tổng thể

Cập nhật tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl

03/05/2021 04:59 Sáng

Cập nhật tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl tháng 5 hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1, Đang thi công cốt thép cột...

0902363105