Tiến độ xây dựng Lavita Thuận An đến tháng 4

Ngày đăng: 06/05/2021 04:58 Sáng

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ LAVITA THUẬN AN:

  • Hiện Block C,D đã xây dựng tới tầng 2
  • Block A,B đang làm móng


Tin tức liên quan
0902363105